Publikujemy arkusze maturalne z geografii na poziomie rozszerzonym. Prezentujemy także propozycje odpowiedzi przygotowane przez naszych ekspertów. Wcześniej opublikowaliśmy rozwiązania z części podstawowej.

W tym roku maturę z geografii wybrało 64 tys. uczniów, czyli aż 19 proc. wszystkich abiturientów. Większość z nich - 38,4 tysiąca - zdecydowała się zdawać egzamin na poziomie podstawowym, pozostali - 25,8 tysiąca - na poziomie rozszerzonym.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym, a chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym) - i dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Zobacz arkusze z wcześniejszych egzaminów!

Odpowiedzi na dalsze zadania na następnej stronie!