Oświadczenie marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego w związku z katastrofą rządowego samolotu pod Smoleńskiem:

W dniu dzisiejszym w godzinach porannych Naród poniósł niepowetowaną stratę. Wydarzyła się jedna z największych tragedii w powojennej historii Polski. W drodze na uroczystości z okazji siedemdziesiątej rocznicy zbrodni katyńskiej, w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, zginął najwyższy przedstawiciel Państwa Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z Małżonką Marią Kaczyńską.

Wraz z nimi śmierć ponieśli:

Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie - Ryszard Kaczorowski,

Wicemarszałkowie Sejmu - Krzysztof Putra i Jerzy Szmajdziński,

Wicemarszałek Senatu - Krystyna Bochenek,

Posłowie - Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Leszek Deptuła, Grzegorz Dolniak, Izabela Jaruga-Nowacka, Sebastian Karpiniuk, Aleksandra Natalli-Świat, Maciej Płażyński, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz, Zbigniew Wassermann, Wiesław Woda, Edward Wojtas,

Senatorowie - Janina Fetlińska, Stanisław Zając,

Prezes Narodowego Banku Polskiego - Sławomir Skrzypek,

Rzecznik Praw Obywatelskich - Janusz Kochanowski,

Szef Kancelarii Prezydenta RP - Władysław Stasiak,

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Aleksander Szczygło,

Ministrowie Kancelarii Prezydenta - Mariusz Handzlik i Paweł Wypych,

Wiceminister Obrony Narodowej - Stanisław Jerzy Komorowski,

Wiceminister Spraw Zagranicznych - Andrzej Kremer,

Wiceminister Kultury - Tomasz Merta,

Prezes Instytut Pamięci Narodowej - Janusz Kurtyka,

Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Andrzej Przewoźnik,

Szef Sztabu Generalnego gen. Franciszek Gągor oraz najwyżsi rangą przedstawiciele Sił Zbrojnych,

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej - Agata Agacka-Indecka,

przedstawiciele kościołów i wyznań religijnych, rodzin katyńskich i stowarzyszeń oraz wiele osób towarzyszących.

Pragnę poinformować wszystkich obywateli, że ciągłość funkcjonowania Państwa Polskiego jest zapewniona. Zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 Konstytucji, w razie śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do czasu wyboru nowego prezydenta w wyborach powszechnych, Marszałek Sejmu wykonuje obowiązki głowy państwa. W przewidzianym Konstytucją terminie ogłoszę datę wyborów na urząd Prezydenta RP.

Od tej chwili las katyński będzie budził w nas wspomnienie również i dzisiejszej katastrofy. Stajemy z pokorą wobec wyroku losu, który w przedziwny sposób powiązał z tym miejscem kolejny dramat naszego Narodu. Wszystkich nas jednoczy doświadczenie tej tragedii i głęboki smutek. Rodzinom zmarłych towarzyszymy w ich cierpieniu. W imieniu wszystkich Polaków składam im najszczersze wyrazy współczucia. Z dniem dzisiejszym ogłaszam siedmiodniową żałobę narodową.

Bronisław Komorowski

Marszałek Sejmu