Brak postępów w udostępnieniu przez Rosjan terenu pod realizację pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej nadal opóźnia szansę na jego odsłonięcie - twierdzi resort kultury. To komentarz do zapewnień ministra kultury Rosji, który stwierdził, że budowa pomnika jest dla niego priorytetowa.

Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że resort z zadowoleniem przyjmuje zapewnienia Władimira Medinskiego. Niestety, tempo prac, jak również brak postępów w udostępnieniu przez stronę rosyjską terenu pod realizację projektu pomnika, nadal opóźnia szanse na jego odsłonięcie - dodano.

Medinski zadeklarował, że chce, by pomnik w Smoleńsku stanął jak najszybciej. Powiedział też, że jego resort wykonał wszystkie wnioski strony polskiej dotyczące przygotowania i wzniesienia monumentu i wysłał do Polski mapy topograficzne terenu i dane o badaniach inżynieryjno-geologicznych przeprowadzonych na miejscu przyszłego pomnika. Według Medinskiego, strona rosyjska czeka teraz na projekt pomnika od strony polskiej.

Resort kultury podkreślił jednak, że strona rosyjska "otrzymała kompleksowy projekt monumentu, który powstał na bazie map i dokumentów otrzymanych od Rosji po miesiącach oczekiwań". Przekazano go Rosjanom podczas ostatniego spotkania polskich i rosyjskich ekspertów ds. budowy pomnika, które odbyło się 27 marca w Moskwie.

Strona rosyjska zobowiązała się do przekazania uwag do projektu w terminie do połowy maja, czyli planowanego kolejnego spotkania ekspertów. MKiDN do tej pory nie otrzymało żadnych uwag ani komentarzy - poinformował resort kultury.

(edbie)