W ubiegłym roku w Unii Europejskiej zamknięto 5,5 tys. filii banków. To 2,5 proc. ich łącznej liczby. Takich placówek jest obecnie w krajach UE o 20 tys. mniej niż przed kryzysem finansowym w 2008 roku.

Dane na temat kondycji finansowej banków podał Europejski Bank Centralny. Według jego analityków, w 2011 roku zlikwidowano 7,2 tys. placówek bankowych. To efekt dążenia banków do redukcji kosztów i poprawy rentowności. Znaczenie miało także coraz częstsze korzystanie przez klientów z telefonicznych i internetowych usług bankowych.

W ciągu czterech lat, do końca 2012 roku, w państwach UE zamknięto 8 proc. placówek bankowych. Pozostało ich łącznie 218687, czyli po jednej na 2300 mieszkańców.

Odwrotny do ogólnego trend panuje jednak w krajach wschodniej Europy. W ubiegłym roku liczba filii banków w nich wzrosła. W Polsce o 4 proc., w Czechach o 2,3 proc, a na Litwie o 1,8 proc.

(MRod)