Prawie 2,3 mln Polaków nie płaci na czas rachunków i nie spłaca długów. Tak wynika z najnowszych statystyk Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Łączna kwota naszych zaległości wynosi ponad 39 miliardów złotych.

Największy problem z terminowym spłacaniem należności mają mieszkańcy województw śląskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i wielkopolski. Tylko w tych czterech regionach łączne zaległości przekraczają 20 miliardów złotych, czyli ponad połowę zadłużenia ogólnopolskiego. Co ważne, aż 60 procent przeterminowanych zobowiązań, czyli właśnie zaległości to kwoty poniżej 5 tysięcy złotych. To głównie rachunki za telefon, kablówkę oraz raty - na przykład za sprzęt elektroniczny.

Znacznie bardziej sumiennie spłacamy większe długi, takie jak za mieszkanie, czy samochód, po prostu boimy się, że komornik przyjdzie i nam je zabierze.

Długi Polaków w liczbach

Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, wynosi 39,03 miliarda zł. Kwota zadłużenia zmniejszyła się na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy o 0,82 miliarda zł.

Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wznosi 2,287 miliona osób. W ciągu ostatnich  miesięcy liczba dłużników zmalała o 10 404 osób. Po raz drugi w sześcioletniej historii badania zmalała liczba dłużników. Pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce na koniec sierpnia 2011 roku.