Prefekt Gwadelupy zarekwirował zasoby wody kilku dostawców na trzy miesiące z powodu problemów z dostępem do wody pitnej wielu gospodarstw domowych w tym departamencie zamorskim Francji w Ameryce Środkowej.

Podjąłem decyzje (...) o zarekwirowaniu zasobów wody na trzy miesiące części operatorów, którzy działają na obszarach najbardziej dotkniętych niedoborem wody, w celu zagwarantowania dostaw mieszkańcom - poinformował prefekt Philippe Gustin w piśmie, o którym informuje agencja AFP.

Wiele gospodarstw domowych na Gwadelupie ma problemy z dostępem do wody pitnej z powodu suszy oraz złej gospodarki zasobami naturalnymi.

Władze wskazują na konieczność zachowywania środków higieny w czasie epidemii Covid-19, m.in. zalecają mycie rąk kilka razy dziennie w celu zwalczania koronawirusa, co w sytuacji braku dostępu do wody jest bardzo utrudnione.

Stan infrastruktury na Gwadelupie jest zły, od lat brakowało inwestycji w sieć wodociągową i wieże ciśnień. Zasoby naturalne są marnotrawione, w tym woda nawet w 65-85 proc. zasobów, jak szacują eksperci.

Podczas wizyty na Gwadelupie w 2018 r. prezydent Emmanuel Macron wskazał na problem niedoinwestowania infrastruktury oraz złego zarządzania zasobami wody na wyspie przez operatorów wodociągów.