Kilkanaście tysięcy osób podpisało już internetową petycję do Komendanta Głównego Policji i komendantów wojewódzkich o stworzenie specjalnego narzędzia do zgłaszania przemocy domowej w czasach pandemii koronawirusa. "Musimy reagować i to szybko, by pomóc osobom, dla których ich własny dom stwarza większe niebezpieczeństwo niż koronawirus" – piszą do generała Jarosława Szymczyka twórcy apelu z fundacji HumanDoc.

Dotychczasowe metody powiadamiania o przemocy w czasach, gdy większość Polaków poddaje się izolacji, nie działają. Nie można bezpiecznie zadzwonić albo pójść na komendę policji -  tłumaczy Izabela Żbikowska z fundacji HumanDoc. Zamknięcie w czterech ścianach z oprawcą często nie możemy wykonać telefonu alarmującego, bo przecież ten oprawca jest zaraz obok - wyjaśnia.

Fundacja podkreśla, że zjawisko przemocy domowej w czasie izolacji związanej z epidemią narasta. Po pierwsze, nasila się przemoc w domach, w których już była, bo sprawcy czują się pewniej, są bardziej bezkarni. W dodatku ofiary są bardziej przez nich kontrolowane, a sprawcy często musieli przerwać przerwali terapię i mają większy problem z kontrolowaniem agresywnych zachowań. Po drugie, przemoc pojawia się w nowych domach, nie mających dotąd żadnych problemów (stres, widmo utraty pracy, pogorszenia sytuacji ekonomicznej itd). Tylko w Opolu, w ubiegłym tygodniu na 12 założonych Niebieskich Kart 10 było w tzw. bezproblemowych rodzinach. Po trzecie, w najgorszej sytuacji są dzieci i młodzież, które zgodnie z nowymi obostrzeniami nie mogą samodzielnie opuścić domów, a co za tym idzie - uciec przed oprawcami.

Co proponują autorzy petycji?

Autorzy petycji chcą stworzenia specjalnego systemu powiadamiania o przemocy domowej za pomocą SMS-ów albo poczty elektronicznej. System miałby umożliwiać szybki kontakt z najbliższą jednostką policji "inną drogą niż kontakt telefoniczny przez numery alarmowe 112 i 997".

Propozycja zakłada między innymi "utworzenie systemu "pomoc na jeden klik", czyli umieszczenie na stronie Komendy Głównej Policji w widocznym miejscu zakładki zawierającej spis adresów e-mail poszczególnych jednostek policji do zgłoszeń przemocy domowej (wedle czytelnego wzoru np. stopprzemocy.katowice@policja.gov.pl).

Pełną treść apelu do KGP znajdziecie tutaj.

Opracowanie: