Polska zdecydowała o przedłużeniu kontroli granicznej o następne 30 dni – do 12 czerwca br. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia w tej sprawie.

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją) zostaje przedłużona o 30 dni - od 14 maja br. do 12 czerwca br. Jak informuje MSWiA - tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

"Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca br. przywróciło tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną na okres od 15 marca br. do 24 marca br. Nowelizacja rozporządzenia przedłużyła ten czas o 20 dni - od 25 marca br. do 13 kwietnia br. Następna zmiana rozporządzenia ponownie przedłużyła kontrolę o 20 dni - od 14 kwietnia br. do 3 maja br., a kolejna o 10 dni - od 4 maja br. do 13 maja br. Na podstawie aktualnych przepisów Polska przedłuża kontrolę o 30 dni - do 12 czerwca br." - czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sprawdź, gdzie można przekraczać granicę>>>

Ograniczenia dla cudzoziemców

Na przejściach granicznych - zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej - przy wjeździe do Polski utrzymane zostają ograniczenia dla cudzoziemców. Są one związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Przypomniano również, że przez granicę do Polski mogą wjechać m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP lub pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP, czy szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: Koniec z przymusową kwarantanną dla pracowników transgranicznych