W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające nowe zasady kwarantanny dla podróżujących w związku z występującym stanem epidemii. Będzie obowiązywał podział na przyjazd ze strefy Schengen i non-Schengen. Nowe przepisy wchodzą w życie od północy.

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jakie są nowe zasady kwarantanny?

Przepisy wprowadzają zmianę zasad kwarantanny. I tak dla osób przybywających ze strefy Schengen kwarantanna będzie obowiązkowa, ale zwalniać z niej będzie negatywny test (PCR lub antygenowy) na obecność koronawirusa nie starszy niż 48 godzin. Dla przybywających do Polski spoza strefy Schengen obowiązuje kwarantanna bez wyjątku.

Zaznaczono, że przepisy te stosuje się również do osoby przekraczającej morski odcinek granicy Polski regularnym połączeniem promowym a także odcinek lądowy granicy Rzeczpospolitej Polski z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Napisano, że podróżujący jest zobowiązany przedłożyć wynik testu w języku polskim lub angielskim na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub policji.

Wskazano, że zasady kwarantanny dotyczą podróżujących każdego rodzaju transportem, a podróżujących spoza strefy Schengen nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego przybywają. Każdy z przyjezdnych, zarówno ze strefy Schengen, jak i spoza niej, będzie miał możliwość wykonania testu w Polsce i jeśli wynik będzie negatywny, podróżny będzie zwalniany z kwarantanny - czytamy.

Napisano, że w przypadku osób przekraczających granicę państwową statkiem powietrznym istnieje możliwość wykonania testu w kierunku Covid-19 jeszcze przed kontrolą Straży Granicznej. Zaznaczono, że jeśli podróżny przed wyjściem do strefy ogólnodostępnej nie dysponuje negatywnym wynikiem testu, jest obowiązany podać funkcjonariuszowi wszelkie dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny. Są to adres zamieszkania lub miejsca pobytu, w którym przybywający odbędzie kwarantannę oraz numer telefonu kontaktowego.

Z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu wykonany po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin, a laboratorium wykonujące test wprowadzi ten wynik do systemu informatycznego państwowej inspekcji sanitarnej.

W rozporządzeniu wskazano przypadki osób, które z kwarantanny są zwolnione. Z obowiązku izolacji po wjeździe do Polski zwolnieni będą też ozdrowieńcy, którzy zakończyli izolację nie później niż 6 miesięcy przed przekroczeniem granicy, oraz osoby zaszczepione przeciw Covid-19.

Nowe obostrzenia w Polsce do 9 kwietnia

Od soboty przez dwa tygodnie obowiązują nowe obostrzenia, ogłoszone przez rząd w związku z trzecią falą epidemii koronawirusa. Minister zdrowia Adam Niedzielski nie wyklucza, że zasady te przed 9 kwietnia zostaną jeszcze przedłużone. Będzie to zależało od skali zachorowań na Covid-19.

Zamknięte są przedszkola i żłobki oraz salony kosmetyczne i fryzjerskie.  Rząd nie zdecydował się za to na zamknięcie kościołów w ramach najnowszego zaostrzenia restrykcji. Po rozmowach m.in. z Episkopatem postanowił jedynie o obniżeniu limitu wiernych, którzy mogą przebywać w kościołach jednocześnie.

Jakie  aktualne ograniczenia obowiązujące w Polsce? SPRAWDŹ LISTE OBOSTRZEŃ