Niemal 60 procent Polaków ma obawy związane z występowaniem koronawirusa w Polsce - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Tylko nieco ponad 6 procent ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Pierwsze pytanie zadane respondentom brzmiało następująco: Czy ma Pan/Pani obawy w związku z wystąpieniem koronawirusa w Polsce? Odpowiedź "tak" wybrało 25,1 proc. respondentów, a "raczej tak" 34,3 proc. Obaw związanych z koronawirusem nie ma ponad 34 proc. respondentów. Nieco ponad 6 procent ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Drugie pytanie dotyczyło tego, jakie konkretne obawy związane z koronawirusem mają Polacy. Najwięcej głosów zdobyły odpowiedzi związane z własnym zachorowaniem (12,7 proc.) i zachorowaniem kogoś bliskiego (28,8 proc.). 13 proc. badanych obawia się skutków gospodarczych, a ponad 11 proc. martwi się, że państwo sobie nie poradzi. 


Niewiele osób obawia się braku dostępu do leków (1,1 proc.) czy konieczności zmiany trybu życia (1,9 proc.)

Trzecie pytanie dotyczyło zmiany planów z obawy przed koronawirusem. "Czy z powodu obaw o zarażenie koronawirusem zdarzyło się Pan/Pani unikać pewnych form aktywności, np ograniczyć wyjścia do znajomych, kina, restauracji, na siłownię, do kościoła, zrezygnować z wyjazdu?" - zapytano uczestników badania. Zdecydowania większość odpowiedzi (ponad 85 proc.) była negatywna. Do unikania pewnych form aktywności przyznało się ponad 8 proc. badanych.