W ciągu dwóch tygodni poznamy termin ewentualnego zniesienia obowiązku noszenia maseczek na otwartej przestrzeni w poszczególnych województwach - zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jednocześnie podkreślił, że epidemia koronawirusa w Polsce nie znika. Zauważalny jest natomiast etap wypłaszczania się krzywej zachorowań.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski był dziś pytany o to, jak sługo jeszcze będziemy zobowiązani do zasłaniania ust i nosa maseczką lub szalikiem. Wyjaśnił, że "jeśli się okaże, że te wskaźniki w województwach się utrzymują, to być może regionalnie będziemy wydawali taką decyzję, że w przestrzeni otwartej, na wolnym powietrzu te maseczki będzie można zdjąć, a w zamkniętych przestrzeniach, w komunikacji, w sklepach, we wszystkich miejscach, gdzie powietrze nie przepływa swobodnie, tam one pozostaną".

Minister dodał, że ta decyzja zostanie podana w ciągu tygodnia do dwóch. Również w połowie czerwca powinnyśmy poznać rekomendacje rządu w sprawie  zorganizowanego wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.

Szumowski podkreślił, że epidemia koronawirusa w Polsce nie znika.

Mamy etap wypłaszczenia się (krzywej zachorowań - red.) i niewielkiej tendencji spadkowej, ale jak widzicie państwo po kopalniach (na Śląsku) takie ogniska (epidemiczne) mogą wybuchnąć w każdej chwili, jeżeli nie będziemy jednak tego reżimu trzymać - powiedział.

 

Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, m.in. na ulicach, w sklepach, kościołach, na targowiskach i dworcach rząd wprowadził 16 kwietnia.

Maseczek nie muszą nosić m.in. dzieci do ukończenia 4 lat oraz osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, osoby niesamodzielne i niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym albo głębokim.

Przy noszeniu maseczek należy przestrzegać pewnych zasada higieny: nie dotykać jej podczas noszenia, a po ściągnięciu dokładnie umyć ręce mydłem i wodą lub zdezynfekować specjalnym środkiem. Jednorazowe maseczki po ich użyciu należy wrzucać do odpadów zmieszanych, a te wielokrotnego użytku - materiałowe regularnie prać w temperaturze co najmniej 60 st. C.