​Na Jasną Górę znowu może wejść więcej pielgrzymów. Wszystko dzięki obowiązującym od dziś nowym przepisom, związanym m.in. z udziałem w liturgiach. Przez 4 ostatnie tygodnie, w związku z korona wirusem, dostęp do klasztoru jasnogórskiego był znacznie ograniczony.

Do bazyliki może wejść 60 osób do Kaplicy Matki Bożej 45, a do Kaplicy Pokuty 16, oczywiście jednorazowo.

Nadal obowiązują jednak ścisłe zasady bezpieczeństwa. Wszędzie są osobne wejścia, a z bazyliki do Kaplicy Matki Bożej przejść nie można. Chodzi o to, aby kontrolować liczbę wiernych znajdujących się wewnątrz.

Pielgrzymi nadal muszą mieć też zakryte usta i nos oraz zachowywać bezpieczną odległość. Przed wejściami ustawione są także pojemniki z płynem dezynfekcyjnym.

Opracowanie: