Ponad 46 proc. Polaków uważa, że władze nie powinny zastosować się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nakazującego wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Prawie 39 proc. uczestników badania jest przeciwnego zdania.

Spór o kopalnię w Turowie - o co chodzi?

Pod koniec lutego Czechy wniosły do TSUE skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów. Razem z nią złożyły wniosek o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. Ich zdaniem rozbudowa polskiej kopalni zagraża m.in. dostępowi do wody w regionie Liberca.

W maju Trybunał, w ramach środka zapobiegawczego, nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu wydania wyroku. Polski rząd w odpowiedzi ogłosił, że wydobycie nie zostanie wstrzymane i rozpoczął negocjacje ze stroną czeską. 

20 września TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w odpowiedzi, że "nie zamierzamy wyłączyć Turowa". Dotychczasowe negocjacje ze stroną czeską nie przyniosły zakończenia sporu.

Co o decyzji TSUE sądzą Polacy?

Analitycy z United Surveys zapytali uczestników badania, czy Polska powinna zastosować się do postanowienia TSUE, które nakazuje czasowe wstrzymanie wydobycia w kopalni w Turowie. Wyniki sondażu pokazują, że Polacy są w tej kwestii podzieleni. Przeważa jednak opinia, iż władze nie powinny podporządkowywać się wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - 27,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 19 proc. "raczej nie". 

19 proc. pytanych uznało z kolei, że Polska zdecydowanie powinna zastosować się do postanowienia unijnej instytucji. 19,8 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak". 14 proc. uczestników badania nie miało zdania na ten temat.  

Największą grupą opowiadającą się za zastosowaniem się Polski do postanowienia TSUE ws. Turowa są osoby w przedziale wiekowym 18-29. Takie rozwiązanie popiera łącznie 51 proc. respondentów.

Wyborcy PiS i Konfederacji przeciwni wstrzymaniu działania kopalni w Turowie

Wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów popierają również wyborcy Koalicji Obywatelskiej (34 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak" i 35 proc. "raczej tak"), a także Lewicy (50 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak" i 15 proc. "raczej tak") oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz’15 (15 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak" oraz 43 proc. "raczej tak"). 

Polacy popierający Zjednoczoną Prawicę oraz Konfederację w większości są natomiast zdania, że polskie władze nie powinny stosować się do postanowienia unijnej instytucji. Odpowiedzi prezentują się następująco:

  • 17 proc. wyborców PiS odpowiedziało "raczej nie",
  • 59 proc. wyborców PiS odpowiedziało "zdecydowanie nie",
  • 14 proc. wyborców Konfederacji odpowiedziało "raczej nie",
  • 48 proc. wyborców Konfederacji odpowiedziało "zdecydowanie nie".

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1000 osób 24 września 2021 roku metodą CATI, czyli wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych.