Najwięcej trudności uczniom sprawiły zadania sprawdzające wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej i teorii literatury oraz chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające przeprowadzenia samodzielnego rozumowania matematycznego, a z chemii – wnioskowania o wyniku reakcji na podstawie zamieszczonych informacji.

Uczniowie III klas gimnazjów, którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 68 proc. punktów możliwych do otrzymania, a za zadania z matematyki - 47 proc.

Za zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik uzyskany przez uczniów to 59 proc. punktów, a za zadania z przedmiotów przyrodniczych (czyli biologii, chemii, fizyki i geografii) - 52 proc. punktów.

Gimnazjaliści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Przeprowadzany był on na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z egzaminu na poziomie podstawowym z języka angielskiego to 67 proc. punktów, z niemieckiego - 54 proc., z rosyjskiego - 61 proc., z francuskiego - 70 proc., z hiszpańskiego - 66 proc., z włoskiego - 57 proc.

Średni wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym z angielskiego to 46 proc. punktów,  z niemieckiego - 39 proc., z  rosyjskiego - 41 proc., z francuskiego - 66 proc., z hiszpańskiego - 74 proc., z włoskiego - 69 proc.
Szczegółowe wyniki z egzaminu gimnazjalnego znajdziecie TUTAJ.

Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tegoroczne wyniki pokazują, że uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami wymagającymi wyszukania informacji w  tekstach znajdujących się w arkuszach zarówno z polskiego, jak i z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Z matematyki wykazali się umiejętnością odczytywania i wykorzystywania informacji z tekstu i rysunku.

Jak chodzi o języki obce, gimnazjaliści najlepiej radzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu.

Trudność sprawiły im zadania sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z literatury oraz zadania dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające przeprowadzenia samodzielnego rozumowania matematycznego, a z chemii - wnioskowania o wyniku reakcji na podstawie zamieszczonych informacji.

We wszystkich językach obcych najtrudniejsze dla uczniów okazało się poprawne zastosowanie środków językowych, a w przypadku języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego - także pisanie.

Porównaj wyniki z zeszłorocznym egzaminem gimnazjalnym

W ubiegłym roku średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z polskiego to 62 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki - 48 proc. pkt., z historii i wiedzy o społeczeństwie - 58 proc. pkt, a za zadania z przedmiotów przyrodniczych - 59 proc. pkt.

Z kolei średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów wynosił z języka angielskiego na poziomie podstawowym - 63 proc. punktów a na rozszerzonym - 45 proc.; z języka niemieckiego (odpowiednio) - 58 proc. i 40 proc.; z rosyjskiego - 64 proc. i 43 proc.; z francuskiego - 68 proc. i 59 proc.; z hiszpańskiego - 75 proc. i 65 proc.; z włoskiego - 65 proc. i  84 proc.

(j.)