Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego odwołują lub zmieniają terminy wydarzeń organizowanych przez uczelnię. W planowanym terminie nie odbędzie się m.in. VI Dyktando Krakowskie. Ma to związek z epidemią choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z coraz szybciej rosnącą liczbą chorych w Europie zaplanowane w marcu i kwietniu wydarzenia odbędą się w późniejszym niż początkowo planowanym terminie, zostaną zorganizowane w innej formie lub z powodu obiektywnych względów organizacyjnych będą odwołane - poinformowały na swojej stronie w internecie władze Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Decyzją władz rektorskich odwołane zostały:

·         Jagielloński Turniej Matematyczny (7 marca),

·         prezentacja programu "Inicjatywa doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim" (9 marca),

·         uroczyste otwarcie Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej (9 marca),

·         cykl wykładów i dyskusji w ramach Tygodnia Mózgu 2020 (9-14 marca).

·         Dzień otwarty UJ (20 marca),

·         VI Dyktando Krakowskie (21 marca),

·         II etap Konkursu Wiedzy o UJ i gala finałowa Konkursu (23 i 24 marca),

·         Forum Seniora (24 marca),

·         Tydzień Jakości Kształcenia (30 marca - 4 kwietnia),

·         Próbna matura z chemii (4 kwietnia) - wydarzenie odbędzie się w innej formie.

 

O kolejnych zmianach w kalendarzu uniwersyteckich imprez - władze uczelni będą informować na bieżąco.

Dwa dni temu - przypomnijmy - Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zdecydowało o natychmiastowym wstrzymaniu wszelkich wyjazdów i przyjazdów studentów, pracowników oraz naukowców do i z państw objętych epidemią choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Chodzi o państwa wymienione przez Głównego Inspektora Sanitarnego - Chiny i Hong Kong, Koreę Południową, Włochy, Iran, Japonię, Taiwan, Tajlandię, Wietnam i Singapur.

Uczelnie krakowskie dodatkowo zwalniają studentów i pracowników, którzy w ostatnim tygodniu powrócili z tych krajów, z osobistego udziału w zajęciach przez 14 dni od powrotu do Polski. Realizacja programu powinna odbywać się formie pracy zdalnej, a ewentualne zaległości zostaną odrobione później w formie określonej przez dziekanów wydziałów.