Od 27 października do 2 listopada straż miejska i policja w Gdańsku wprowadzi czasowe zmiany w organizacji ruchu. Gdzie czekają was zmiany, sprawdźcie:

Służby miejskie w Gdańsku stawiają na sprawdzone od lat rozwiązania w zakresie organizacji ruchu i komunikacji publicznej na Wszystkich Świętych (czwartek, 1 listopada), Zaduszki (piątek, 2 listopada) oraz dni towarzyszące tym datom. Sprawdź jak dojechać autobusem lub tramwajem, gdzie zaparkować i na czym będą polegały działania Straży Miejskiej i Policji - czuwających nad bezpieczeństwem osób odwiedzających groby.

- Organizacja ruchu 1 listopada 2018 r. będzie taka sama, jak w latach ubiegłych - mówi Maciej Cybulski z działu inżynierii ruchu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. - Opracowaliśmy rozwiązania, które naszym zdaniem są optymalne, a kierowcy dobrze je znają i są do nich przyzwyczajeni.

Organizacja ruchu

Zmieniona organizacja ruchu, która będzie wprowadzona wyłącznie 1 listopada przy większości gdańskich nekropolii, obowiązywać będzie od godz. 6 rano do ok. 20, gdy ruch prawdopodobnie będzie już zamierał, chyba że policja zdecyduje inaczej.  

Cmentarz Łostowicki

Ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ogólnego ruchu kołowego. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu w ul. Łostowicką będą miały autobusy komunikacji miejskiej, pojazdy "taxi", przewożące osoby niepełnosprawne oraz posiadające identyfikatory z literą "A" (mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą na tej ulicy) i z literą "B" (zaopatrzenie handlu przy cmentarzu).Prawo do wjazdu od ul. Armii Krajowej będą miały wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej.

Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Wojskiego i Armii Krajowej. Objazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza odbywać się będzie trasą przebiegającą ulicami: Kościelną - Malczewskiego - Pobiedzisko, wyjazd będzie możliwy ul. Pana Tadeusza (do ul. Kartuskiej).

Postój "taxi" wyznaczony zostanie na prawym pasie ruchu jezdni ul. Łostowickiej w relacji do ul. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking. Parking dla samochodów inwalidzkich usytuowany będzie przy bocznej bramie cmentarza (na parkingu poniżej bramy głównej).

Parkowanie samochodów będzie możliwe:

- na ul. Nowolipie, na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską (na prawym pasie ruchu)

- przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego.

- na ul. Cedrowej, na której obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji ul. Warszawska - ul. Kartuska, na lewym pasie jezdni za wiaduktem

- na pętli Siedlce (park&ride)

Na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości ze 100 do 50 km/h. Na tablicach stacjonarnych systemu TRISTAR wyświetlany będzie komunikat: “uwaga, piesi na jezdni" - od 31 października od godz. 10 do 2 listopada do godz. 20. Być może zostanie wydłużony także na weekend 3-4 listopada.

 

Cmentarz Centralny Srebrzysko

Dojazd w rejon cmentarza odbywać się będzie jedną jezdnią ul. Żołnierzy Wyklętych, na której obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia, na której odbywać się będzie ruch dwukierunkowy przeznaczona zostanie dla autobusów, pojazdów wiozących osoby niepełnosprawne i taxi. Zmiana jezdni dla autobusów nastąpi poprzez tzw. "przeplotki" na wysokości zjazdu z estakady nad ul. Grunwaldzką i na skrzyżowaniu z ul. Trawki. Tymczasowe przystanki dla relacji do ul. Potokowej, wyznaczone będą na jezdni, jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego i drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki.

Nie będzie możliwy wjazd pod cmentarz w ul. Srebrniki i ul. Ostrowskiej dla ruchu ogólnego. Na ul. Ogrodowej obowiązuje ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej. Dojazd dla mieszkańców domów przy Ogrodowej możliwy będzie od ul. Zabytkowej. Ul. Ostrowskiej będzie jednokierunkowa w relacji do ul. Żołnierzy Wyklętych, wyznaczony tu zostanie postój taxi. Nie będzie możliwy wjazd dla ruchu ogólnego w ul. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Sale. Objazd wyznaczony zostanie ulicami: Potokowa - Rakoczego - Jaśkowa Dolina - Grunwaldzka. Na ul. Słowackiego obowiązuje ruch jednokierunkowy, w relacji od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego, a na lewym pasie ruchu wyznaczony jest parking. Na ul. Słowackiego przed skrzyżowaniem z ul. Potokową stanie tablica informująca o objeździe.

 

Cmentarz Oliwski

Dojazd do cmentarza odbywać się będzie jednokierunkową ul. Opacką od al. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od strony ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.

Miejsca postojowe zostaną wyznaczone: na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ulicy Tatrzańskiej i Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na prowadzącą na cmentarz. Na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się.

Cmentarz Garnizonowy

Organizacja ruchu pozostanie bez zmian. Na ul. Dąbrowskiego ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Zakaz zatrzymywania się obowiązywać będzie po obu stronach jezdni ul. Dąbrowskiego dla obu kierunków. Parkingi funkcjonować będą:

- na części placu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. Giełguda

- na Placu Zebrań Ludowych na terenie GAK

Na ul. Giełguda utrzymany będzie zakaz zatrzymywania się. Postój "taxi" funkcjonować będzie przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

Cmentarz Salvator Novy

Wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na ul. Stoczniowców, w relacji od Zaroślaka do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd wyznaczony będzie ul. Hirszfelda, Odrzańską, Worcella i Cienistą.

Cmentarz pw. św. Ignacego

Dojazd do cmentarza odbywać się będzie jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha (przez most),  wyjazd zaś jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Stoczniowców). Miejsca postojowe wyznaczone zostaną wzdłuż ul. Brzegi na jej jednokierunkowym odcinku. Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej będzie drogą bez przejazdu.

Cmentarz pw. św. Jadwigi

Dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem taxi i pojazdów wiozących osoby niepełnosprawne. Wjazd taksówek na ul. ks. Góreckiego, gdzie umiejscowiony będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

Cmentarz pw. św. Franciszka

Dojazd poprowadzono od ul. Kartuskiej, w rejonie VIII. Komisariatu Policji. Na ul. Kartuskiej obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem taxi do 1 min. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Piecki - Migowo - ul. Kartuska).

Korekta sygnalizacji i ograniczona możliwość wjazdu na cmentarze

We Wszystkich Świętych zostaną wprowadzone korekty sygnalizacji świetlnej na al. Grunwaldzkiej i al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie nastąpi skrócenie długości cyklu. Na skrzyżowaniu al. Żołnierzy Wyklętych i ul. Srebrniki wydłużone zostanie światło zielone dla pieszych (od 27 października do 2 listopada). Na pozostałych cmentarzach sygnalizacja na newralgicznych skrzyżowaniach także ma być skorygowana “dla dobra" pieszych.

W związku ze wzmożonym ruchem pieszych na terenie gdańskich nekropolii w tym okresie 27 października - 4 listopada, wjazdy dla osób powyżej 65 roku życia i osób niepełnosprawnych ruchowo, na teren Cmentarza Łostowickiego oraz Cmentarza Centralnego "Srebrzysko" odbywać się będą według harmonogramu:


  • 30 października (wtorek) do 3 listopada (sobota) - CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU
  • 4 listopada (niedziela) - wjazd od godziny 10, wyjazd z terenu cmentarza do godz. 15

Komunikacja miejska

- Dla nas Wszystkich Świętych zaczyna się już 27 października, już od tego dnia uruchamiamy więc dodatkową ofertę w kierunku nekropolii i będzie ona dostępna do 2 listopada włącznie - zapowiada Sebastian Zomkowski, z-ca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku: - Wszystkich Świętych to jedyny dzień w roku kiedy szczyt komunikacyjny trwa od godz. 6 rano do godzin wieczornych, dlatego cała flota autobusów i tramwajów, która jest uruchamiana na co dzień w godzinach szczytu wyjeżdża na trasę, w sumie 235 autobusów i 109 tramwajów.

Warto zaznaczyć, że na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych, również tych dodatkowych, obowiązuje taryfa zwykła. Mimo, że 1 listopada jest dniem świątecznym wszystkie bilety okresowe ważne od pn. do pt. również będą tego dnia honorowane. ZTM zaleca wcześniejszy zakup biletów w automatach, apeluje, by nie nabywać ich u kierowców (z uwagi na konieczność utrzymania płynności ruchu, kierowcy nie będą mieli czasu na sprzedaż biletów).

ZTM wydał ulotkę z kompendium informacji na temat specjalnej oferty ZTM w okresie między 27 października a 2 listopada. Dostępna jest m.in. w Zespołach Obsługi Mieszkańców, w przychodniach, kościołach.... Wszystkie zmiany w funkcjonowaniu komunikacji będą także szczegółowo opisane na stronie internetowej ZTM. W przypadku dodatkowych pytań - można zadzwonić do Gdańskiego Centrum Kontaktu (58 524 45 00) lub do Centrali Ruchu ZTM (58 520 57 57).

- Schemat komunikacyjny będzie podobny do sprawdzonego w roku ubiegłym, dzięki buspasom, autobusy z przystanków przy cmentarzach Srebrzysko i Łostowickim kursować będą z częstotliwością kilku sekund - zapewnia Sebastian Zomkowski.

Rozkład jazdy między 27 października a 2 listopada wygląda następująco29-31.10.2018 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

Autobusy

Na wszystkich liniach obowiązują stałe rozkłady, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej, ponadto:

115 - w godz. 09:00-13:00 - kursuje co 10 minut,

162 - w godz. 09:00-13:00 - kursuje co 10 minut,

195 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 30 minut,

227 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 8 minut.

Tramwaje

Wszystkie linie funkcjonują wg stałych rozkładów jazdy, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej.


01.11.2018 r. (czwartek)

Autobusy

Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto:

107 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 45 minut,

111 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 20 minut,

115 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 10 minut,

116 i 136 - kursują al. Żołnierzy Wyklętych zamiast "starą" ul. Słowackiego,

117 - kursuje w obu kier. przez al. Grunwaldzką zamiast przez ul. Czyżewskiego,

122 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 30 minut,

136 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 30 minut,

157 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 30 minut,

156 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 15 minut,

175 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 10 minut,

210 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 30 minut,

227 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 8 minut,

627 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Żabianka SKM - Pomorska - (dalej trasą jak linia 227) - Cmentarz Srebrzysko - Rakoczego - Cmentarz Łostowicki - Chełm Witosa, w godz. 08:00-18:00, co około 8 minut,

262 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 20 minut.

610 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Wrzeszcz PKP - Żołnierzy Wyklętych - Cmentarz Srebrzysko - Rakoczego - Cmentarz Łostowicki, w godz. 7:00-18:00, co około 4 minuty.

695 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Dworzec PKP - Kartuska - Cmentarz Łostowicki, w godz. 09:00-17:00, co około 10 minut.

918 - w kier. Jeleniogórskiej obowiązuje zmieniona trasa ulicami: Chałubińskiego-Worcella-Cienistą (zamiast przez Chałubińskiego-Reformacką-Stoczniowców-Cienistą), z powodu wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Stoczniowców,


Tramwaje

Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto:

2 - w godz. 08:00-17:00 - kursuje co 10 minut,

nie funkcjonuje przez cały dzień, w zamian obowiązuje linia 63

6 - w godz. 08:00-17:00 - kursuje co 10 minut,

10 - w godz. 08:00-17:00 - kursuje co 10 minut,

12 - wydłużona trasa: Jelitkowo - Oliwa - Wrzeszcz - Opera - Dworzec Gł. - Siedlce - Migowo - kursuje co 10 minut,

63 - linia dodatkowa kursuje przez cały dzień na trasie: Nowy Port Oliwska - Brzeźno - Opera - Dworzec Gł. - Chełm - Łostowice co około 20 minut, a w godz. 09:00-17:00 co około 10 minut,

66 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Strzyża PKM - Opera - Dworzec Gł. - Chełm - Łostowice, w godz. 09:00-17:00, co około 15 minut,

68 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Stogi Pasanil - Przeróbka - Chełm - Łostowice, w godz. 09:00-17:00, co około10 minut.

Na wszystkich liniach zwykłych i dodatkowych obowiązuje stała taryfa biletowa.

02.11.2018 r. (piątek)

Autobusy

Na wszystkich liniach obowiązują stałe rozkłady, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej, ponadto:

115 - w godz. 09:00-13:00 - kursuje co 10 minut,

162 - w godz. 09:00-13:00 - kursuje co 10 minut,

195 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 30 minut,

227 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 8 minut.

Tramwaje

Wszystkie linie funkcjonują wg stałych rozkładów jazdy, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej.


Źródło: Portal Miasta Gdańska