Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf została wybrana na przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Prof. Gersdorf była jedyną kandydatką na to stanowisko. Wcześniej w geście sprzeciwu wobec reformy KRS ze stanowiska zrezygnował dotychczasowy szef Rady sędzia Dariusz Zawistowski.

Jak poinformował rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek, nową przewodnicząca KRS wybrano 14 głosami "za", przy trzech głosach "przeciw" i jednym wstrzymującym się.

Wynik głosowania był bardzo dobry - ocenił.

Podkreślił, że prof. Gersdorf podjęła się "trudnej roli, za co na pewno należą się jej wyrazy szacunku".

Trudna decyzja, trudna rola, ale Rada ma trwać do ostatniego możliwego dnia. Zmienia się konstytucję zwykłą ustawą, łamiąc tym samym konstytucję, ale my w poczuciu obowiązku za państwo będziemy trwać do ostatniego możliwego dnia - zadeklarował sędzia Żurek.

Posiedzenie - jak donosi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory - trwało niewiele ponad godzinę, a przez większość tego czasu członkowie KRS rozważali, czy w ogóle powoływać przewodniczącego na kilka tygodni - do czasu, aż obecną Radę zastąpią sędziowie wybrani już - zgodnie z nowymi przepisami - przez Sejm, a nie przez samych sędziów.

Nie jest również tajemnicą, że żaden z sędziów nie kwapił się do obejmowania funkcji zwolnionej na znak protestu.

Ostatecznie w debacie przeważył pogląd, że obecna Rada wciąż jest ciałem konstytucyjnym i powinna mieć szefa o możliwie najwyższej w sądownictwie randze - stąd właśnie wybór Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.

Prof. Małgorzata Gersdorf początkowo wahała się, czy kandydować - ostatecznie wyraziła zgodę i w tajnym głosowaniu została wybrana na przewodniczącą KRS.

Sędzia Dariusz Zawistowski poinformował o swojej rezygnacji ze stanowiska szefa KRS 12 stycznia: zapowiedział wówczas, że funkcję przestanie pełnić 15 stycznia, a więc dzień przed wejściem w życie nowych przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa.

(e)