2 514 148 złotych - taką sumę, jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, zwrócili do budżetu państwa odesłani w stan spoczynku, a następnie przywróceni do orzekania sędziowie Sądu Najwyższego. Termin zwrotu odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy upłynął w piątek. Według informacji naszego dziennikarza, obowiązek zwrotu tych pieniędzy dotyczył 20 sędziów Sądu Najwyższego - i wszyscy się z niego wywiązali.

Sprawa dotyczy sędziów SN odesłanych w stan spoczynku po przekroczeniu 65. roku życia na mocy przeforsowanej przez Prawo i Sprawiedliwość nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Przepisy te zakwestionowała Komisja Europejska i skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce. W październiku TSUE wydał tzw. postanowienie zabezpieczające, w którym m.in. zdecydował o zawieszeniu przepisów dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat, i nakazał przywrócenie do pracy tych już w stan spoczynku przesuniętych.

Miesiąc później Sejm i Senat przegłosowały nowelizację przywracającą odesłanych w stan spoczynku sędziów do orzekania. Służbę na stanowisku sędziego SN (...) uważa się za nieprzerwaną - głosiła nowela.

Równocześnie pojawił się problem zwrotu pieniędzy, wypłaconych odsyłanym w stan spoczynku sędziom w ramach odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy. Sędziowie zobowiązani zostali do zwrotu świadczeń. A chodzi o niemałe pieniądze.

Odprawy dla sędziów stanowią równowartość ich sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Jak podawał Tomasz Skory, za rok 2018 wynosiły one:

174 700 zł dla Pierwszego Prezesa SN,

169 600 zł dla Prezesów SN,

162 000 zł dla Przewodniczącego Wydziału SN,

144 300 zł dla sędziego z tzw. stawką awansową (a mieli taką wszyscy sędziowie odesłani w stan spoczynku, a później przywróceni do orzekania).

Wysokość ekwiwalentu za jeden niewykorzystany dzień urlopu przy przejściu sędziego w stan spoczynku wynosi natomiast:

1391,98 zł dla Pierwszego Prezesa SN,

1351,63 zł dla Prezesa SN,

1291,10 zł dla Przewodniczącego Wydziału SN,

1149,88 zł dla sędziego SN ze stawką awansową.