Syndyk Amber Gold złoży dziś do sądu wniosek o sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego należącego do spółki. Szykuje też kilka kolejnych dotyczących spieniężenia majątku Amber Gold. Pierwszej aukcji można spodziewać się pod koniec listopada.

Modemy, telefony i ipady, których dotyczy dzisiejszy wniosek, są warte nieco ponad 200 tysięcy złotych. Wielokrotnie więcej - kilka milionów - może przynieść sprzęt komputerowy i biurowy spółki. Biegli wciąż szacują jednak jego wartość.

Wniosek w sprawie sprzedaży jest już szykowany. Jak mówi syndyk Amber Gold, nie będzie ostatnim jaki skieruje do sądu, bo już pracuje nad kolejnymi. Na razie będziemy sprzedawali ruchomości, które trzeba jeszcze wycenić. Jeszcze nie mam wszystkich operatów szacunkowych jeśli chodzi o sprzęt IT. One są jeszcze w drodze. Są jeszcze wykonywane przez biegłych. To będzie na pewno jeszcze kilka wniosków - mówi Józef Dębiński, syndyk masy upadłościowej Amber Gold.

Wczoraj do sądu trafił pismo w sprawie zgody na sprzedaż 146 pojazdów, należących do upadłego parabanku. Są warte ponad 7 mln złotych.

Pierwszej aukcji syndyk Amber Gold spodziewa się pod koniec listopada. Pod młotek pójdzie wtedy flota samochodów należąca do spółki. Techniczne warunki ich sprzedaży nie zostało określone.