Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,4 proc. wobec 5,4 proc. w listopadzie - podał w środę GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w ubiegłym miesiącu 895,2 tys. wobec 898,8 tys. osób w listopadzie.

Nowe zamówienia w przemyśle w grudniu 2021 r. wzrosły o 51,6 proc., po wzroście o 33,3 proc. rdr w listopadzie - podał Główny Urząd Statystyczny.

W ujęciu miesięcznym zamówienia w grudniu wzrosły o 2,5 proc., po wzroście o 9,9 proc. miesiąc wcześniej. Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w grudniu 2021 r. wzrosła o 25,4 proc. rdr, a mdm spadła o 3,8 procent.

Najnowsze, styczniowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w kierunku wyraźnie wyższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca - wynika z danych z Biuletynu Statystycznego GUS.

Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.

Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.

Co z eksportem?

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w grudniu 2021 r. w ujęciu rdr wzrosły o 47,6 proc., po wzroście o 21,5 proc. rdr w listopadzie - podał GUS.

Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym wzrosły w grudniu o 5,0 proc., po wzroście o 14,3 proc. miesiąc wcześniej.