Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie pod lupę ustawę żłobkową - dowiedział się reporter RMF FM. Daje ona samorządom nieograniczoną możliwość podnoszenia opłat. W Warszawie od września ubiegłego roku zamiast 189 złotych rodzice płacą za pobyt dziecka w żłobku blisko 500 złotych.

Z szefem reportu pracy spotkali się rodzice dzieci uczęszczających do stołecznych żłobków. Po rozmowach żadne decyzje nie zapadły, skończyło się jedynie na obietnicach.

Rodzice zabiegali między innymi o to, by ustawa ujednolicała wysokość opłat. Teraz są one ustalane indywidualnie przez samorządy. W każdym z miast opłaty są inne. Najdrożej jest w Warszawie, gdzie z wyżywieniem pobyt jednego dziecka w przedszkolu kosztuje miesięcznie 500 złotych.

Minister Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że przyjrzy się opłatom za przedszkola i zapozna się również z innymi postulatami rodziców.

Postulaty rodziców skierowane do Ministerstwa Pracy

- Przeznaczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją opieki nad dziećmi do lat 3 przez samorządy;

- Określenie w ustawie jednolitych zasad ustalania opłat za żłobki przez samorządy;

- Określenie w ustawie sposobu zwrotu opłat w przypadku nieobecności dziecka w placówce;

- Określanie w drodze rozporządzenia maksymalnej wysokości opłat za żłobek (apelował o to niedawno także Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak);

- Określenie w ustawie prorodzinnych zasad ustalania opłat za żłobki i opiekę u dziennego opiekuna, promujących rodziny posiadające większą liczbę dzieci (obligatoryjne zniżki dla rodzeństwa);

- Ustalenie minimalnej wysokości miesięcznej dotacji celowej na każde dziecko dla placówek prywatnych w wysokości 75 proc. środków przeznaczanych przez samorząd na każde dziecko w żłobkach publicznych;

- Zdefiniowanie na nowo funkcji dziennego opiekuna, tak, by była to forma atrakcyjna zarówno dla rodziców oddających dzieci pod opiekę, jak i samych opiekunów;

- Zwiększenie zachęt dla pracodawców do tworzenia przyzakładowych żłobków;

- Umożliwienie wszystkim dzieciom dostępu do zajęć edukacyjnych w czasie pobytu w żłobku;

- Stworzenie formalnej możliwości uczestniczenia rodziców w życiu żłobka poprzez ustawowe zalegalizowanie działalności Rady Rodziców;

Małgorzata Lusar ze Stowarzyszenia Głos Rodziców, wierzy, że obietnica Władysława Kosiniaka-Kamysza może być przełomowa w trwającej od miesięcy walce o obniżenie opłat za żłobki. Minister pracy na razie wykluczył jedynie przekazanie samorządom dodatkowych pieniędzy na finansowanie żłobków. Warszawscy rodzice czekają także na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ich zdaniem władze stolicy bezprawnie podniosły opłatę za żłobki.