Robią zakupy, przygotowują posiłki, wspierają rodzinny objęte kwarantanną, udzielają też wsparcia poprzez rozmowy telefoniczne. Codziennie w całej Polsce 3000 sióstr zakonnych pomaga potrzebującym w czasie epidemii koronawirusa. Siostry zaangażowały się także w szycie maseczek i fartuchów ochronnych.

Robią zakupy, przygotowują posiłki, wspierają rodzinny objęte kwarantanną, udzielają też wsparcia poprzez rozmowy telefoniczne. Codziennie w całej Polsce 3000 sióstr zakonnych pomaga potrzebującym w czasie epidemii koronawirusa. Siostry zaangażowały się także w szycie maseczek i fartuchów ochronnych.
Siostry zakonne pomagają potrzebującym w czasie epidemii /DIEGO AZUBEL /PAP/EPA

Jak informują żeńskie zgromadzenia zakonne, 377 sióstr posługuje we wszystkich województwach w związku z brakami personalnymi spowodowanymi epidemią. Dodatkowo 483 siostry pracują na co dzień w placówkach medycznych, pomocy społecznej i opiekuńczo-wychowawczych - 32 są lekarkami, a 1020 pielęgniarkami. W szycie maseczek i fartuchów ochronny zaangażowanych jest ponad 1100 zakonnic.

Siostra Jolanta Olech, urszulanka, Sekretarka Generalna Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, podkreśla, że w czasie epidemii w dodatkową pomoc ludziom starszym, samotnym, bezdomnym, osobom na kwarantannie bezpośrednio zaangażowanych ponad 300 sióstr. Siostry pomagają w robieniu zakupów, przygotowują prowianty i ciepłe posiłki, pomagają rodzinom objętym kwarantanną, udzielają wsparcia poprzez rozmowy telefoniczne - mówi s. Olech. Jak dodaje, siostry uszyły już kilkaset tysięcy maseczek i 650 fartuchów ochronnych - między innymi dla szpitali, DPS, ZOL, Urzędów Gminy i bezdomnych.

Zbiórki pieniędzy

Żeńskie zgromadzenia zakonne organizują także pomoc materialną i finansową. Dokonywane są wpłaty pieniężne bezpośrednio lub poprzez różne akcje np. "Wdzięczni Medykom". Kupowana jest pościel oraz koce, materace, rękawiczki ochronne dla szpitali, DPS, ZOL. Siostry wspierają osoby samotne, bezdomne oraz te, które w wyniku pandemii straciły źródło utrzymania. Potrzebującym rodzicom udzielane są zwolnienia z opłaty stałej za dzieci z przedszkoli prowadzonych przez zgromadzenia - podkreśla s. Olech.

Zaznacza też, że działania sióstr to nie tylko pomoc charytatywna i psychologiczna, ale również wzmożona modlitwa o ustanie pandemii, za chorych, personel medyczny. Sprawowane są Msze św. w tych intencjach, siostry codziennie odmawiają różaniec o godz. 20.30 w łączności z całym Kościołem w Polsce, organizują dodatkowe adoracje Najświętszego Sakramentu oraz podejmują post i inne wyrzeczenia.

Wsparcie psychologiczne

Żeńskie zgromadzenia zakonne udzielają także wsparcia duchowego w sytuacji kryzysów rodzinnych, profesjonalnej pomocy psychologicznej telefonicznie, pełnią dyżury przy telefonie zaufania,  prowadzą rozmowy terapeutyczne, przygotowują projekty apostolskie oraz edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodzin przez komunikatory.

Ponadto żeńskie zgromadzenia zakonne prowadzą między innymi szpital z 84 łóżkami; 37 zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych dla 2600 osób;  4 zakłady rehabilitacyjne; 56 domów pomocy dla dzieci i młodzieży dla ponad 3800 osób; 60 domów pomocy społecznej dla dorosłych - ponad 4300 osób; 8 placówek całodobowej opieki dla chorych i niepełnosprawnych - ok. 160 osób; 30 prywatnych domów opieki dla osób starszych i chorych - ok. 1000 osób;  7 domów dla matek z małoletnimi dziećmi - 72 osoby; 80 stołówek dla bezdomnych i punktów wydawania żywności; 120 placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży specjalnej troski, sierot naturalnych i społecznych - 1700 osób oraz  80 świetlic środowiskowych - 2700 dzieci i młodzieży.