W Krakowie, w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN otwarto właśnie Centrum Cyklotronowe. "To wielki postęp w leczeniu nowotworów" - mówi profesor Jerzy Jakubowicz, dyrektor krakowskiego oddziału Centrum Onkologii. To pierwszy taki ośrodek w Polsce i jeden z najnowocześniejszych na świecie.

W krakowskim Centrum Cyklotronowym do użytku oddane zostały dwa stanowiska terapeutyczne gantry, które będą wykorzystywane przez lekarzy do napromieniania guzów nowotworowych. Mam nadzieję, że pierwsi pacjenci pojawią się tu bardzo szybko, bo już na początki 2016 roku - mówi nam profesor Jerzy Jakubowicz. Oba stanowiska wyposażone są w najnowocześniejszy system z wiązką skanująca, umożliwiającą bardzo precyzyjne napromienienie objętości leczonej przy maksymalnym oszczędzeniu zdrowych tkanek.

Dzięki temu pacjenci z całej Polski będą mieli dostęp do metody leczenia dostępnej w zaledwie kilku najbardziej rozwiniętych krajach świata.

 Szacuje się, że terapia protonowa jest optymalnym rozwiązaniem nawet u co dziesiątego pacjenta wymagającego radioterapii.