Korzystanie z solarium jest w Europie przyczyną śmierci około 800 osób rocznie - podaje AFP, cytując "British Medical Journal" (BMJ). Jak podkreśla czasopismo, ryzyko zapadnięcia na czerniaka złośliwego jest, w przypadku osób, które korzystają z solariów o 20 proc. większe.

Medyczne czasopismo brytyjskie przytacza statystyki, przemawiające za wprowadzeniem regulacji dotyczących korzystania z solariów. W przypadku dzieci i młodzieży - wręcz za ścisłym nadzorem.

Co roku w 18 krajach europejskich odnotowuje się blisko 64 tys. przypadków czerniaka złośliwego (najbardziej niebezpieczna odmiana raka skóry). Spośród nich około 3,5 tys. - czyli 5,4 proc. - jest wynikiem korzystania z solariów - pisze BMJ, powołując się na badania Europejskiego Instytutu Onkologii w Mediolanie (IEO) i Międzynarodowego Instytutu Badań w zakresie Prewencji Chorób (IPRI) w Lyonie.

Naukowcy obydwu instytutów uważają, że "ryzyko (zapadnięcia na) czerniaka złośliwego rośnie o około 20 proc. w przypadku osób, które korzystały z solarium" przynajmniej raz - pisze AFP. Jest ono ponadto dwa razy większe, jeśli korzysta się z solarium przed 35. rokiem życia.

We Francji na czerniaka złośliwego zapada co roku 10 tys. osób, a 1620 spośród nich umiera.