Najnowsze badania naukowców z Colorado State University pokazują, że dżdżownice mają kluczowe znaczenie dla produkcji zbóż na świecie. Jak piszą w pracy na łamach czasopisma "Nature Communications", tym pierścienicom zawdzięczamy nawet 6,5 procent światowych plonów zbóż i 2,3 proc. zbiorów roślin strączkowych. To około 140 milionów ton żywności, mniej więcej tyle ile ryżu, pszenicy, żyta, owsa, kukurydzy i prosa produkuje rocznie Rosja.

Dżdżownice wpływają na plony na wiele sposobów. Po pierwsze rozpulchniają glebę, wspierają retencję wody, pomagają w przetwarzaniu materii organicznej, co ułatwia roślinom dostęp do cennych substancji odżywczych. Niektóre badania wykazują też, że przyczyniają się do wytwarzania korzystnych dla roślin hormonów i wspomagają ich ochronę przed czynnikami chorobotwórczymi.

Analiza danych dotyczących populacji dżdżownic, jakości gleby, intensywności nawożenia i plonów pokazała, że znaczenie tych pierścienic jest największe tam, gdzie stosuje się mało nawozów i pestycydów. Na przykład w krajach Afryki Subsaharyjskiej sięga nawet 10 procent. Mieszkańcy Ameryki Łacińskiej i Karaibów zawdzięczają im około 8 proc. plonów. 

O ile mi wiadomo, to pierwsza próba oceny znaczenia jednego z czynników bioróżnorodności gleby i podsumowania, jaka jest jego wartość w skali globalnej - mówi pierwszy autor pracy, prof. Steven Fonte z Department of Soil and Crop Sciences przy CSU.  

Wydaje się, że dżdżownice mają kluczowe znaczenie tam, gdzie stosuje się mniej substancji chemicznych - dodaje. Jego zdaniem do tej pory do naturalnej bioróżnorodności gleby przywiązywano mniejsze znaczenie, teraz może się okazać, że dzięki utrzymywaniu jej na dobrym poziomie, można prowadzić bardziej wydajną i zrównoważoną gospodarkę rolną. 

Kolejny krok w badaniach to zdaniem autorów tej pracy, ocena znaczenia organizmów, które mogą mieć jeszcze większy wkład w plony, czyli bakterii.