Według opublikowanego właśnie raportu amerykańskiego Krajowego Instytutu do spraw Raka, papierosy reklamowane przez producentów jako "light", czyli z mniejszą zawartością nikotyny i substancji smolistych wcale nie zmniejszają ryzyka zachorowania na raka płuc.

Papierosy tzw. lekkie prawie nie zmniejszają ryzyka zachorowania na raka płuc. Prawdopodobieństwo raka płuc nie zmniejsza się zwłaszcza u osób, które w późniejszym wieku przestawiły się na papierosy typu "light" i z niższą zawartością smoły, chociaż nie stwierdzono z całą pewnością, czy ryzyko to nie zmniejsza się u ludzi, którzy od początku palili takie papierosy. Jeszcze 20 lat temu lekarze w USA zalecali palaczom przestawienie się na papierosy "lekkie" jako mniej szkodliwie dla zdrowia, ale według raportu, nie ma na to dowodów. Jego autorzy przeanalizowali dane o zachorowalności na raka płuc i śmiertelności od chwili wprowadzenia na rynek papierosów z filtrem i z niską zawartością smoły. Teoretycznie palenie takich papierosów powinno być mniej groźne dla zdrowia, ale, zdaniem naukowców, osoby, które je palą, prawdopodobnie mocniej i szybciej się zaciągają albo po prostu palą więcej.

19:45