Napoleon Bonaparte nie umarł na raka żołądka, lecz został otruty. Tezę tę potwierdza coraz więcej naukowców z całego świata. Tym razem dowodem są francuskie badania włosów cesarza.

Specjaliści z instytutu medycyny sądowej w Strasbourgu i z paryskiego Szpitala Europejskiego imienia Pompidou twierdzą, że zbadany przez nich kosmyk włosów francuskiego cesarza zawiera ilość arszeniku wskazującą właśnie na otrucie. Badania włosów danej osoby mogą bardzo dużo powiedzieć o spożywanych przez nią substancjach, zwłaszcza trujących. Metodę można stosowań nawet wtedy, jeśli dana osoba nie żyje już od bardzo długiego czasu. Już w ubiegłym roku arszenik został wykryty podczas badań włosów francuskiego cesarza, przeprowadzonych przez ekspertów z FBI i Scotland Yardu. Nie wiadomo natomiast czy Napoleona na pewno otruli Anglicy.

21:15