Z Łodzi wyruszył kolejny, trzeci już transport z darami dla mieszkańców zalanej Pragi. Niemal w całości pochodzi z zapasów łódzkiego oddziału PCK. Leki i szczepionki dla powodzian chce przekazać także Polska Misja Medyczna. Pieniądze i dary przynoszone przez ludzi nie wystarczają, stąd nieustający apel o pomoc dla ofiar powodzi.

W okolice czeskiej stolicy jedzie od łódzkiego PCK woda mineralna i sprzęt do usuwania zniszczeń. Powodzianie potrzebują jeszcze środków czystości, środków dezynfekcyjnych czy preparatów na komary. PCK czeka także na worki, łopaty i szufle.

Można również wpłacać pieniądze na konto PCK BIG Bank Gdański o/Warszawa 11601029-30206001 z dopiskiem Dla Powodzian.

Z pomocą ludziom dotkniętym żywiołem ruszyli także wrocławianie. Do Czech - głównie w okolice Usti nad Łabą - wyjeżdża dziś 260 osuszaczy. Lada dzień zostanie tam wysłany także transport wapnia chlorowanego - silnego środka dezynfekującego.

Pomoc techniczna została zaoferowana również Niemcom, ale nie zdecydowali się z niej skorzystać. Chętnie natomiast przyjmą oferty zorganizowania tzw. zielonych szkół dla swoich dzieci. W tej sprawie swoją pomoc zaofiarowały zarówno władze Wrocławia, jak i województwa dolnośląskiego.

Polska Misja Medyczna pomaga w rejonie czeskich Litomierzyc i Teresina, gdzie około 6 tys. osób straciło dach nad głową. Część domów spłynęła razem z falą powodziową. Są tam ludzie, którzy potrzebują pomocy, w tym także profilaktyki medycznej, przede wszystkim szczepień.

PMM chciałaby kupić co najmniej kilkaset szczepionek przeciw żółtaczce pokarmowej, niestety pieniędzy wystarczy tylko na część. Resztę chcą zebrać, przypominając, że w 1997 roku Czesi pomagali polskim powodzianom.

Wpłat można dokonywać na konto: Bank Pekao S.A. III O/Kraków 107 01 193 - 459 811 - 22 21- 0100

23:10