Wyraźna negatywna ocena może być mniej stresująca niż niejasna, niezdecydowana odpowiedź - pokazują badania mózgu. Eksperymenty psychologów z University of Toronto miały sprawdzić, czy ludzie reagują mocniejszym stresem na negatywną ocenę niż niepewność. W tym celu naukowcy badali pracę mózgu ochotników podczas gdy ci wypełniali pewne zadanie i czekali na jego ocenę.

Wcześniej ochotnicy wypełniali też kwestionariusz oceniający cechy ich charakteru. Niektórzy uczestnicy byli chwaleni, inni otwarcie krytykowani za sposób wykonania zadania. Trzecia grupa dostawała niejednoznaczną odpowiedź. Okazało się, że dla niektórych osób to właśnie ta ostatnia ocena była najtrudniejsza do zniesienia. Niepewność może być bardzo stresująca - komentuje te wyniki Jacob Hirsh, doktorant prowadzący badanie.

Nasze badanie pokazuje, że osoby neurotyczne lepiej sobie radzą z negatywnymi informacjami niż z niepewnością - wyjaśnia Hirsh. Neurotycy mają skłonność do negatywnych emocji i lęków, są rozchwiani emocjonalnie. W dodatku, jak mówi Hirsh, wolą czarta, którego już znają, od takiego, który jest im nieznany.