​Szansa dla stu maturzystów: Weź udział w konkursie, wejdź w skład "Młodego Concilium" i wygraj indeks jednej z niepublicznych uczelni. Concilium Civitas ogłosiło konkurs dla maturzystów, zadaniem w nim jest napisanie eseju, artykułu lub reportażu na temat "Ja, Polska, Europa, Świat". Concilium Civitas ponownie zbierze się w Warszawie w lipcu 2020 roku. Po raz kolejny zgromadzą się profesorowie nauk społecznych z najlepszych zagranicznych uczelni, którzy będą rozmawiać o najważniejszych współczesnych problemach Polski i świata.

Tegoroczną edycję Concilium Civitas poprzedzi spotkanie "Młodego Concilium", w którego skład wejdzie stu maturzystów. Zostaną oni wybrani spośród uczestników ogłoszonego przez Concilium Civitas konkursu na esej, artykuł lub reportaż "Ja, Polska, Europa, Świat - 2040".

Dziesięciu laureatów konkursu otrzyma bezpłatne indeksy na niepubliczne uczelnie partnerskie: Akademię im. Leona Koźmińskiego, Collegium Civitas, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, Uniwersytet SWPS.

Dwudniowe spotkanie "Młodego Concilium" odbędzie się w Warszawie 13 i 14 lipca 2020 roku. Jego uczestnicy będą mieli szansę dyskutować o najważniejszych sprawach nie tylko między sobą, ale też z członkami Concilium Civitas. 

Organizatorem konkursu i spotkania "Młodego Concilium" jest Katedra Dziennikarstwa Collegium Civitas - gospodarz Concilium Civitas w Polsce.

Współorganizatorem konkursu jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, za którego pośrednictwem możliwe będzie dotarcie do wszystkich szkół średnich w Polsce.

Zgłoszenia do konkursu

Praca konkursowa powinna zawierać 6-12 tys. znaków. Temat "Ja, Polska, Europa Świat - 2040" ma być szerokim ujęciem osobistych przemyśleń, wizji i obaw dotyczących przyszłości Polski i świata. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 15 stycznia, ostateczny termin nadesłania samych prac konkursowych mija 24 lutego.

Wszystkie niezbędne informacje, szczegóły konkursu i oświadczenia znajdziesz na stronie CONCILIUM CIVITAS>>>

Konkurs dla najbardziej zainteresowanych sprawami publicznymi

Organizatorzy zakładają, że w konkursie weźmie udział 2-3 proc. szczególnie zainteresowanych sprawami publicznymi przyszłorocznych maturzystów. 

Nadesłane prace nie tylko wezmą udział w konkursie, ale też stworzą zbiór wyobrażeń przyszłości, wykreowany przez najbardziej aktywną grupę ludzi wchodzących w dorosłość.

Wyłonione zostanie sto najciekawszych prac. Dwadzieścia wyróżnionych prac zostanie wydrukowanych w "Młodym Almanachu 2020/2021". Dziesięciu wybranych przez członków Concilium Civitas laureatów otrzyma bezpłatne indeksy na niepubliczne uczelnie i nagrody finansowe.

Podobnie jak w ubiegłym roku, publicznym obradom Concilium będzie towarzyszyło wydanie "Almanachu 2020/2021", na który złożą się teksty pisane przez najwybitniejszych pracujących za granicą polskich intelektualistów.