Komisja Europejska wzywa wszystkie państwa Wspólnoty do wprowadzenia zakazu importu piór i żywego drobiu z Rosji i Kazachstanu. Regulacje, które mają związek z przypadkami ptasiej grypy w obu krajach, miałyby wejść w życie za 4 dni.

Już wcześniej wprowadzono zakaz sprowadzania z Rosji i Kazachstanu produktów drobiowych. Oba kraje znalazły się tym samym na liście dziewięciu azjatyckich państw, z których Unia Europejska nie importuje żywego ptactwa, mięsa i produktów drobiowych.