Ewentualnego skażenia środowiska obawia się premier Irlandii Bertie Ahern. Zażądał on od Wielkiej Brytanii zamknięcia zakładów nuklearnych w Sellafield w północno-zachodniej Anglii. Irlandczycy boją się bowiem ataku terrorystycznego na te zakłady.

Wypowiadając się w sobotę wieczór w Dublinie na zjeździe swojej partii - Fianna Fail, Ahern stwierdził, że ryzyko związane z dalszą działalnością zakładów "zwiększyło się nie do przyjęcia" wraz z niedawną decyzją uruchomienia na ich terenie produkcji mieszanki uranu z plutonem (tzw. MOX) używanej w niektórych typach reaktorów nuklearnych. MOX będzie w Sellalfield produkowany głównie z zużytego nuklearnego paliwa pochodzącego z różnych siłowni świata. Ahern oskarżył premiera Tony'ego Blair’a o to, że skorzystał ze skoncentrowania uwagi opinii publicznej i mediów na kryzysie wywołanym przez zamachy terrorystyczne w USA i ogłosił decyzję o produkcji MOX tak, by przeszła możliwie bez echa. Premier Irlandii skrytykował subsydiowanie zakładów w Sellafield przez podatnika, przyrównując politykę Londynu wobec nich do sztucznego utrzymywania przy życiu śmiertelnie chorego pacjenta dzięki maszynie reanimacyjnej. Zakłady, w których przetwarzane jest paliwo nuklearne m. in. z Japonii, już wcześniej krytykowane były ze względu na niewystarczające standardy bezpieczeństwa i zatruwanie środowiska. Sellafield, odległe od Dublina o niespełna 200 km w linii prostej, Ahern nazwał "największym zagrożeniem dla środowiska naturalnego Irlandii". Zakłady czerpią wodę z Morza Irlandzkiego i odprowadzają ją do niego. Są także groźbą dla narodowego bezpieczeństwa Irlandii. W swoim przemówieniu powiedział też, że osobiście przekazał premierowi Tony Blair’owi krytyczne stanowisko swego rządu. Przeciwko uruchomieniu nowej produkcji mieszanego uranowego-plutonowego paliwa nuklearnego protestował Greenpeace. Najnowszy numer tygodnika "The New Scientist" ostrzega, że w razie terrorystycznego ataku na Sellafield, nuklearne skażenie będzie 44 razy większe niż katastrofa w Czarnobylu. Operator Sellafield - BNF (British Nuclear Fuels) nazwał artykuł w "The New Scientist": "wysoce nieodpowiedzialnym" i stwierdził, że produkcja MOX w rzeczywistości przyczynia się do rozwiązania problemu rosnących zapasów plutonu - jednej z najbardziej trujących substancji chemicznych.

14:45