Co jest prawdą, a co fałszem? Okazuje się, że nasz mózg rozpoznaje jedno i drugie w zupełnie różny sposób. Naukowcy z Lizbony i Mediolanu twierdzą, że ta granica między prawdą i fałszem przebiega gdzieś między lewą korą ciemieniową dolną i jądrem ogoniastym, a prawą korą czołową.

Badania przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego pokazały, że aktywność mózgu ochotników odczytujących w oczywisty sposób prawdziwe lub fałszywe zdania jest odmienna.

Prawdziwe informacje rozpoznajemy w rejonach mózgu zajmujących się obsługą naszej pamięci. Fałszywe informacje angażują obszary mózgu odpowiedzialne za wnioskowanie i rozwiązywanie problemów. Inaczej mówiąc, rozróżnienie prawdy od fałszu jest trochę bardziej skomplikowane, niż zapalanie się zielonej i czerwonej lampki.