Przez 5 godzin w całej Polsce absolwenci średnich szkół dziennych zdawali wczoraj pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. By wszystko poszło dobrze, obowiązkowo trzeba było posiadać: wiedzę i czerwoną bieliznę.

Do matur przystąpiło ponad 500 tys. absolwentów szkół średnich wszystkich typów. Zdający mieli do wyboru jeden z 4 tematów, na który przewidziano 5 godzin. Trzy z nich wymagały napisania tekstu własnego.

Czwarty z tematów zawierał tekst literacki, do niego były dołączone pytania odnoszące się do tekstu. Maturzyści wybierający czwarty temat musieli napisać także krótkie wypracowanie na jeden z dwóch tematów związanych z tekstem. ZOBACZ TEMATY MATURALNE

Dziś, w drugim dniu matur, abiturienci będą musieli napisać pracę z wybranego przedmiotu: matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii lub języka obcego.

Rozpoczęła się Matura 2003. Do egzaminu dojrzałości przystąpi ponad 500 tys. absolwentów szkół średnich – dziennych i wieczorowych. Tradycyjnie w pierwszym dniu przeprowadzany jest egzamin pisemny z języka polskiego. czytaj więcej

Kilka dni później, po ogłoszeniu wyników egzaminów pisemnych, rozpoczną się egzaminy ustne.

Tegoroczni maturzyści ze szkół dziennych są ostatnim rocznikiem, który będzie zdawać egzamin dojrzałości według starych zasad. Od przyszłego roku obligatoryjna będzie nowa matura.