Dzisiaj wszystkich maturzystów czeka kolejny egzamin pisemny z wybranego przez ucznia przedmiotu: matematyki, historii, biologii lub języka obcego. Wczoraj abiturienci szkół średnich musieli wykazać się na piśmie wiedzą z języka polskiego. Przez pięć godzin maturzyści pisali m.in. na temat: "Dlaczego dzieło sztuki przetrwało swego stwórcę" czy "Co jest istotą losu człowieka według poety".

Tematy były pilnie strzeżoną przez kuratoria tajemnicą. Ze specjalnych sejfów odebrali je we wtorek rano dyrektorzy szkół. W tym roku po raz pierwszy dyrektorzy do odbioru kopert z tematami musieli mieć upoważnienie od lokalnego samorządu, czyli od pracodawcy. W dokumencie tym zobowiązali się do zachowania w tajemnicy wszystkiego, co wiąże się z maturalnymi tematami. Zgodnie z przepisami tematy mogą być podane do publicznej wiadomości nie wcześniej niż w połowie egzaminu. Jednak w tym roku kuratoria zastrzegły sobie, że tematy egzaminu z języka polskiego mogliśmy poznać nie wcześniej niż około 12, a to ze względu na ubiegłoroczne przecieki. Teraz już wszystko jasne. W świętokrzyskiem abiturienci mogli wybierać spośród następujących tematów: "Dlaczego dzieło sztuki przetrwało swego twórcę", "Cóż jest prócz sławy co warte", "Literatura, film czy teatr najbliższe mej wrażliwości", "Co jest istotą losu człowieka według poety". Na Podkarpaciu maturzyści mogli przedstawić sposób widzenia wsi w polskiej literaturze, równie dużym zainteresowaniem cieszył się temat odwołujący się do słów Alberta Camusa "Samo wdzieranie się na szczyt starczy, by wypełnić serce człowieka". W Zielonej Górze maturzyści udowadniali rację Wisławy Szymborskiej, że "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła", opisywali Polaków na podstawie bohaterów literackich z rożnych epok. Na Dolnym Śląsku komentowali sentencję Zbigniewa Herberta "Cnota nie jest azylem słabych, zaś akt wyrzeczenia się jest aktem odwagi". W kujawsko-pomorskiem pisali o "trudzie wierności sobie", o wędrówce jako metaforze ludzkiego losu, lub rozważali myśl papieża Jana Pawła II: "Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów". W Łodzi najpopularniejszy był temat: "W życiu nie chodzi o szczęście, lecz o dobre życie". Rozważ myśl odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich. Pozostałe, o roli sztuki w życiu człowieka, motywie wędrowca i analiza porównawcza wierszy Czesława Miłosza i Jacka Podsiadły znalazły dużo mniej zwolenników. TEMATY MATURALNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

A na co liczyli maturzyści? Przede wszystkim na tematy związane z Holokaustem, setną rocznicą „Wesela” Wyspiańskiego, a także na tematy dotyczące problemów człowieka w dobie globalizacji. Ponad 300 uczniów z Dolnego Śląska zdecydowało się zdawać maturę przed specjalną komisją kuratorium oświaty. Byli to wszyscy ci, którym już raz noga na maturze się podwinęła, ale także i ci którzy obawiali się braku obiektywizmu u nauczycieli w rodzimych szkołach:

Dzisiaj egzamin pisemny z drugiego, wybranego przez ucznia, przedmiotu: matematyki, historii, biologii lub języka obcego. Szkoły średnie z egzaminem dojrzałości ukończy w tym roku około czterystu pięćdziesięciu tysięcy osób. W przyszłym roku uczniowie 4-letnich szkół średnich będą już zdawać maturę według nowych zasad. Natomiast uczniowie 5-letnich szkół średnich będą jeszcze zdawać egzaminy dojrzałości "po staremu". W szkołach 5-letnich nowe matury zaczną obowiązywać w 2003 roku. Egzamin ten będzie się składał z części ustnej - przeprowadzanej i ocenianej w szkole. Obejmować on będzie język polski i nowożytny język obcy. Drugą część nowej matury - pisemną, stanowić będzie sprawdzian z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i jednego z wybranych przedmiotów. Egzamin ten odbywać się będzie w szkole, ale oceniany będzie przez egzaminatorów z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

foto Michał Musiał RMF FM Łódź, Piotr Lichota RMF FM Szczecin

00:10