Kolejne dwa przypadki choroby szalonych krów stwierdzono w północnych Włoszech. W sumie na Półwyspie Apenińskim zanotowano już 113 przypadków BSE.

Pierwszy przypadek BSE stwierdzono we Włoszech w 2001 roku, wkrótce po tym, kiedy Unia Europejska wprowadziła obowiązek przeprowadzania testu na obecność BSE u bydła starszego niż 30 miesięcy i przeznaczonego na rzeź.

W ubiegłym roku we Włoszech odnotowano pierwszy przypadek odzwierzęcej odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba; przypuszcza się, że tę degeneratywną chorobę mózgu ludzkiego wywołują białka (priony) krów chorych na BSE.

13:55