Dzieci karmione piersią są inteligentniejsze. Przekonują o tym badania kanadyjskich i białoruskich naukowców, przeprowadzone na grupie 14 tysięcy maluchów.

Dzieci karmione piersią dłużej, którym do późniejszego wieku nie podawano pokarmu w butelce, mają przeciętnie o pięć punktów wyższy iloraz inteligencji, lepiej także radzą sobie w szkole.

Podobny efekt był już wcześniej obserwowany. Nie było jednak jasne, czy matki karmiące piersią nie poświęcają dziecku po prostu więcej uwagi, bawią się z nim, czytają mu i w ten sposób pomagają w rozwoju.

Badania, których wyniki właśnie opublikowano, pokazują, że istotne jest już samo karmienie piersią. Czy to efekt lepszego pokarmu, czy spokoju związanego z bliskością matki? Nie wiadomo, ale pytanie: karmić piersią, czy nie karmić znalazło jednoznaczną odpowiedź.