Często zazdrościmy innym różnych rzeczy, ale większość z nas, natychmiast po tym, jak coś kupi, zaczyna uważać, że to co nasze jest więcej warte od cudzego. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda zdołali pokazać jaki mechanizm za tym stoi...

Badania aktywności mózgu pokazały mechanizm, który odpowiada za nasze przywiązanie do pewnych przedmiotów, tak zwany efekt posiadania. Polega on na tym, że przy sprzedaży żądamy wyższej ceny niż ta, za jaką bylibyśmy skłonni go kupić. Analizowano, co się dzieje, gdy ochotników proszono o zakup pewnych przedmiotów, albo sprzedaż tych, które im wcześniej dano. Zaobserwowano jak w takich sytuacjach mózg dokonuje analizy możliwych zysków i strat, wreszcie podsuwa nam decyzję o dokonaniu transakcji.

Te badania mogą mieć znaczenie nie tylko w życiu codziennym, ale przede wszystkim na giełdzie, gdzie takie mechanizmy decydują o zachowaniu inwestorów.