Minister sprawiedliwości zwrócił się do prezesa Krajowej Rady Komorniczej, by do czasu zmian w Kodeksie postępowania cywilnego komornicy nie zajmowali kont zadłużonych szpitali i zakładów opieki zdrowotnej.

Andrzej Kalwas obiecał, że już wkrótce nastąpi powrót do poprzednich zapisów w Kodeksie, co pozwoli na ochronę wynagrodzeń pracowników służby zdrowia.