Nie tylko apteczka do pierwszej pomocy, ale nawet respiratory, aparaty do EKG i inne urządzenia, niezbędne dla ratowania życia, będą instalowane na pokładach Airbusów.

W maszynie, mogącej pomieścić nawet 800 pasażerów, wydzielony będzie także specjalny pokój – miniszpital dla jednego chorego. Lekarz, udzielający mu pomocy, będzie się mógł konsultować z klinikami specjalistycznymi na ziemi za pomocą telefonu satelitarnego.

Pomysł wyposażenia samolotów w sprzęt medyczny do kompleksowej pielęgnacji chorych jest związany z podnoszącą się średnią wieku pasażerów. Na podróże lotnicze decydują się bowiem coraz starsi ludzie.