Jeden z potomków słynnego florenckiego rodu Medyceuszy, Lorenzo de Medici, pisze przewodniki dla europejskich elit. Książę - poligota uważa, że podróżująca elita ma inne potrzeby niż "masowy turysta".

Jego opowieści o historii oraz wskazówki praktyczne okazały się bezcenne, a przewodnik Medyceuszy - bardzo trafionym pomysłem.

W dawnych czasach jedynymi podróżującymi po Europie turystami byli członkowie arystokratycznych elit. Zapewne wśród tej grupy znajdowani się członkowie Lorenzo de Medici, słynni mecenasi sztuki.

Wiedzę przekazywaną z pokolenia na pokolenie włoski arystokrata postanowił wykorzystać tworząc luksusowe przewodniki po Europie. Dotychczas ukazał się tomik poświęcony Toskanii, Florencji, potem polom golfowym, a obecnie powstaje przewodnik po Paryżu.

Autor opisuje w nich historię regionów i zabytków ubarwiając anegdotami o dziełach sztuki. Poleca rozrywki, typu pole golfowe dla wybranych. Na wskazane przez niego restauracje i hotele mogą sobie pozwolić tylko osoby z bardzo zasobnym portfelem.

Podobnie jak na sam zakup książek, które wydane są na czerpanym papierze i ilustrowane wspaniałymi mapami i fotografiami.