"1944: Warszawa" autorstwa Krzysztofa Steckiego i Tomasza Zatwarnickiego oraz "Ostatnia niedziela" Dariusza Gajewskiego i Przemysława Nowakowskiego zdobyły dwie równorzędne główne nagrody w konkursie na scenariusz filmu fabularnego o Powstaniu Warszawskim.

Honorowy patronat nad konkursem organizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Muzeum Powstania Warszawskiego objął Andrzej Wajda.