W katedrze pw. Świętych Janów w Toruniu, dokąd na krótko sprowadzono szczątki Mikołaja Kopernika, w piątek odprawiona zostanie msza poprzedzająca jego powtórny pogrzeb, zaplanowany na 22 maja we Fromborku. Uroczystości obywają się w 537. rocznicę urodzin wielkiego astronoma.

Koncelebrze w toruńskiej świątyni, w której był ochrzczony Kopernik, przewodniczyć będzie metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba.Szczątki autora "De Revolutionibus..." w środę złożono do trumny w Kurii Metropolitalnej w Olszynie. W uroczystości, obok abp. Ziemby, udział wzięli m.in. abp senior Edmund Piszcz i kapłani, którzy tak jak przed wiekami Kopernik, są kanonikami Warmińskiej Kapituły Katedralnej.

"Trąba Boża" zabrzmiała w Toruniu z okazji wystawienia na widok publiczny szczątków Kopernika

Tuba Dei czyli Trąba Boża, to dzwon,którego głos można usłyszeć tylko cztery razy w roku. Następna szansa dopiero na Wielkanoc - donosi reporter RMF FM Tomasz Fenske.

Cynkowa trumna zostanie umieszczona w sarkofagu z drewna sandałowego, wykonanego według projektu Andrzej Ryczka. Fundatorem trumny i sarkofagu jest Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski.

Szczątki Kopernika zostały odnalezione w 2005 r. w katedrze fromborskiej obok ołtarza św. Krzyża, którym opiekował się jako kanonik. Poszukiwania zainicjował prepozyt Kapituły Warmińskiej bp Jacek Jezierski. Wcześniej historyk dr Jerzy Sikorski, dzięki wieloletnim badaniom, wskazał miejsce pochówku astronoma. Nad wydobyciem i identyfikacją szczątków przez kilka lat pracował zespół pod kierunkiem prof. Jerzego Gąsowskiego.

Jak zawsze w rocznicę urodzin Kopernika, świętować będzie też noszący jego imię miejscowy uniwersytet. Na uczelni, obchodzącej 65. rocznicę powołania, odbędzie się uroczysta sesja. W jej trakcie honorowy doktorat odbierze wybitny konstytucjonalista, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Janusz Trzciński, a uznawany za najwybitniejszego znawcę życia i dzieł Kopernika prof. Owen Gingerich otrzyma wyróżnienie "Convallaria Copernicana" (Konwalia Kopernikańska).

Prof. Trzciński naukowo zajmuje się prawem konstytucyjnym, m.in. źródłami prawa i procesem jego tworzenia. Doktorat honoris causa przyznano mu za wkład w proces reformowania ustroju w Polsce oraz zasługi dla przemian demokratycznych w kraju i utrwalanie demokratycznego państwa prawa.

Pasją emerytowanego profesora Uniwersytetu Harvarda Gingericha jest życie i twórczość Kopernika i historia heliocentryzmu. Uczony dotarł do wszystkich istniejących wydań "De Revolutionibus...", zbadał ich historię i zapiski na marginesach. Wydał monumentalną monografię "An Annotated Census of Copernicus?". Po polsku z jego prac ukazały się m.in. "Książka, której nikt nie przeczytał" i biografia wielkiego astronoma "Gdy ziemia stała się planetą".

Członkowie senatu UMK, jak co roku, złożą kwiaty pod pomnikiem Kopernika na Starym Mieście.

Gośćmi uczelnianych uroczystości będą uczeni z kraju i z zagranicy, m.in. rektorzy uniwersytetów w Getyndze, Omsku, Rostoku i Wilnie. Odbędzie się też dwudniowe posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, w której udział zapowiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

W związku z rocznicą przygotowano m.in. wystawę rękopisów wielkiego astronoma, które wypożyczono z Archiwum Archidiecezji Warmińskiej. Ekspozycja czynna jest w Ratuszu Staromiejskim. Uruchomiony zostanie też portal naukowy "Nicolaus Copernicus Thorunensis", przygotowany przez UMK i toruński ratusz.

RMF FM/PAP