Historyk sztuki, profesor Jerzy Miziołek będzie nowym dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie. Dziś odebrał nominację od ministra kultury Piotra Glińskiego. Miziołek był dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Zastąpi Agnieszkę Morawińską, którą w czerwcu zrezygnowała ze stanowiska.

Jerzy Miziołek otrzymał powołanie na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie na kadencję 2018-2022. Obejmie stanowisko 30 listopada.

Muzeum Narodowe w Warszawie to jedna z największych i najstarszych placówek muzealnych w Polsce. Zostało założone w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych. Gmach Muzeum wzniesiono w latach  1927-1938.  Budynek przetrwał II wojnę światową, ale zbiory Muzeum zostały poważnie zniszczone i rozgrabione. Obecnie stanowią ponownie ogromny zasób bezcennych dzieł sztuki polskiej i światowej - od antyku do współczesności, przekraczając liczbę 830 tysięcy obiektów. W ich skład wchodzą zbiory malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby i rzemiosła artystycznego, wyjątkowa kolekcja późnośredniowiecznej sztuki kościelnej, zbiory sztuki starożytnej i wybitny zespół zabytków z nubijskiej katedry Faras, a także zbiór Gabinetu Monet i Medali, kolekcja sztuki Dalekiego Wschodu, fotografii i wzornictwa. Muzeum ma cztery oddziały: Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

 (j.)