Poszukiwania życia na Marsie przez sondę Phoenix już na starcie mogą być skazane na niepowodzenie. Tuż przed początkiem jej pracy na Czerwonej Planecie, na Ziemi opublikowano pracę naukową, z której wynika, że życia na Marsie... nie było.

Badania marsjańskiej skały, która ujawniła kiedyś ślady wody, pokazały teraz, że prawdopodobnie woda ta była zdecydowanie zbyt słona, by umożliwić powstanie życia, przynajmniej w formie, którą znamy na Ziemi.

Naukowcy z Harwardu, przeanalizowali ślady pozostałości soli w skale sprzed 4 miliardów lat i piszą dziś w czasopiśmie "Science", że nawet jeśli warunki na Marsie były wtedy bliższe ziemskim niż teraz, życie nie mogło się pojawić i przetrwać.

Nie wpłynie to jednak raczej na misję Phoenix. Badania lodu marsjańskiego, jeśli się powiodą mogą rzucić na sprawę nowe światło. Nie można też wykluczyć, że życie mogło opierać się na zupełnie innej, niż znane nam zasady. Problem w tym, że skoro ich nie znamy, jak mielibyśmy je rozpoznać.