Nauczycielskie związki zawodowe we Włoszech porozumiały się z rządem w sprawie zwiększenia nakładów na odnowę kontraktów oraz rozwiązania dla osób niemających etatu - oświadczyły obie strony. W wyniku ugody zawieszono strajk zaplanowany na 17 maja.

Negocjacje pięciu związków nauczycielskich i rządu trwały w nocy z wtorku na środę. Według informacji podanych przez uczestników rokowań zawarte zostało porozumienie o rozpoczęciu procedury odnowy kontraktu zbiorowego w oświacie, który wygasł w grudniu 2018 roku. Ponadto ma zostać uproszczony i skrócony proces przyznawania stałych posad nauczycielom.

Rząd zobowiązał się, że zagwarantuje stopniowy wzrost siły nabywczej wynagrodzeń pracowników szkolnictwa, a także do zwiększenia nakładów w następnym budżecie po to, by zarobki nauczycieli i całego personelu w oświacie zbliżyły się do europejskiej średniej.

Minister oświaty Marco Bussetti po podpisaniu porozumienia ze stroną związkową podziękował premierowi Giuseppe Contemu za wsparcie rokowań.

Podpisane zostało ważne porozumienie - powiedziała Maddalena Gissi z nauczycielskiego związku w centrali związkowej Cisl. Podkreśliła, że jest ono wyrazem "szczególnej uwagi dla tych, którzy pracują w oświacie". Od zawsze prosiliśmy, by zarobki włoskich nauczycieli mogły się stopniowo zbliżyć do średniego poziomu wynagrodzeń w krajach europejskich - dodała.

Oświata i badania naukowe są strategicznym sektorem kraju i priorytetem dla tego rządu - zapewnił premier Conte po zakończeniu rozmów.

Nauczyciele we Włoszech zarabiają średnio około 2 tys. euro miesięcznie.