Gołębie w Wenecji roznoszą choroby i bakterie, między innymi salmonellę - ostrzegają władze sanitarne. Na ich zlecenie szczegółowo zbadano ptaki wszechobecne na placu Świętego Marka i nad kanałami. Szacuje się, że jest ich ponad sto tysięcy.

W opracowanym dokumencie zaapelowano do władz Wenecji o natychmiastowe rozwiązanie problemu gołębi, które stanowią według ekspertów zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Ich zdaniem należy informować turystów o istniejącym ryzyku.

Pierwszym krokiem w walce z plagą gołębi była decyzja władz Wenecji o zakazie sprzedaży ziarna dla nich na placu Świętego Marka. Rozporządzenie to wywołało ostry protest kilkunastu właścicieli straganów na placu przed bazyliką, gdzie istnieje zwyczaj karmienia gołębi.

W opinii władz sanitarnych egzekwowanie tego zakazu to jednak za mało i trzeba podjąć bardziej drastyczne kroki w związku z zagrożeniem dla zdrowia.