Administracja amerykańska zawiesiła część sankcji gospodarczych przeciwko Białorusi - poinformowała ambasada USA w Mińsku. Decyzję o zawieszeniu części sankcji podjęto po uwolnieniu w sierpniu przez władze białoruskie kilku działaczy opozycji, w tym byłego kandydata na prezydenta Alaksandra Kazulina.

Rzecznik ambasady powiedział, że Departament Skarbu USA zawiesił zakaz współpracy firm amerykańskich z dwoma spółkami zależnymi Biełnaftachimu: Łakokraska i Połock Stiekłowołokno.

Na stronie Departamentu Skarbu USA napisano, że sankcje wobec tych dwóch firm zawieszono na 180 dni, do 2 marca 2009 r. Podkreślono także, że nadal zamrożone pozostają wszelkie aktywa tych podmiotów na terenie USA.

Inne sankcje wprowadzone przez USA, w tym zakaz współpracy z koncernem naftowym Biełnaftachim, pozostają w mocy. Na Biełnaftachim przypada jedna trzecia dochodów dewizowych Białorusi.

Zakaz współpracy z dwoma wspomnianymi firmami oraz inną spółką zależną Biełnaftachimu - Białoruskim Naftowym Domem Handlowym - został wydany w połowie maja.

Od 2006 r. Stany Zjednoczone kilkakrotnie zaostrzały sankcje wobec Białorusi. Zamrożono m.in. osobiste aktywa prezydenta Alaksandra Łukaszenki i innych wysokich rangą przedstawicieli białoruskiego rządu, a także Biełnaftachimu.