Unia Europejska oficjalnie zniosła sankcje wobec Kuby. Jak podali przedstawiciele Słowenii, która w tym półroczu przewodniczy UE, Wspólnota ma nadzieję na demokratyzację wyspy. Sankcje nałożono w 2003 r., po represjach władz Kuby wobec dysydentów. Obejmowały m.in. zamrożenie wizyt wysokiego szczebla.

Zniesienie sankcji uzgodnili na szczycie w Brukseli w zeszłym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych. UE, decydując się na ich zniesienie, zastrzegła jednak, że za rok ponownie przeanalizuje sytuację na Kubie pod kątem przestrzegania praw człowieka.

W poniedziałek w Luksemburgu ministrowie rolnictwa ratyfikowali ostateczny tekst decyzji. Trudności, jakie pojawiły się w ciągu dnia, zostały uregulowane, decyzję przyjęto - powiedział rzecznik Słowenii. Zwłokę w podpisaniu decyzji spowodowało przeoczenie w aneksie listy warunków, pod jakimi UE znosi sankcje.

Zniesienie sankcji ma znaczenie głównie symboliczne, ponieważ zawieszono je w 2005 roku.