Silne trzęsienie ziemi o sile 7,7 stopnia w skali Richtera zanotowano na Morzu Banda we wschodniej Indonezji. Nie ma jednak zagrożenia falami tsunami – uspokajają specjaliści.

Morze Banda, gdzie doszło do trzęsienia, jest jednym z wewnętrznych mórz Archipelagu Malajskiego na Oceanie Spokojnym. Epicentrum trzęsienia znajdowało się ponad 300 km pod dnem morza.